• Utbildning i vätskebehandling

Kombishuntar

Shuntopac 20-200 KV

Shuntopac 20-200 KV är en kombinerad shuntgrupp för både kyla och värme till ett ventilationssystem.
Kylbatteriet används för att tillföra både kyla och värme till ventilationsluften. Det traditionella värmebatteriet utgår eftersom värme tillförs via en plattväxlare i shuntgruppens sekundärkrets.

Shuntopac 20-200 KV Bypass

Shuntopac 20-200 KV Bypass är en kombinerad shuntgrupp för både kyla och värme till ett ventilationssystem.
Kylbatteriet används för att tillföra både kyla och värme till ventilationsluften. Det traditionella värmebatteriet utgår eftersom värme tillförs via en plattväxlare i shuntgruppens sekundärkrets.

Shuntopac 20-200 VK

Shuntopac 20-200 VK är en kombinerad shuntgrupp för både värme och kyla till ett ventilationssystem.
Kylbatteriet används för att tillföra både värme och kyla till ventilationsluften. Det traditionella värmebatteriet utgår och kylan tillförs via en plattväxlare i shuntgruppens sekundärkrets.

Shuntopac 20-200 VÅK

Shuntopac 20-200 VÅK är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning och kyla till ett ventilationssystem.
Batteriet i tilluften används i vinter fallet för att tillföra värme från frånluften och i sommarfallet för att tillföra kyla. Det traditionella kylbatteriet utgår eftersom kylan tillförs via en plattväxlare i shuntgruppens tilluftkrets.

Shuntopac 20-200 VÅV

Shuntopac 20-200 VÅV är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning och värme till ett ventilationssystem.
Batteriet i tilluften används för att tillföra värme både från frånluften och VP-kretsen. Det traditionella värmebatteriet utgår eftersom värme tillförs via en plattväxlare i shuntgruppens tilluftkretskrets.

Shuntopac 20-200 VÅVK

Shuntopac 20-200 VÅVK är en kombinerad shuntgrupp för både värmeåtervinning, värme och kyla till ett ventilationssystem.
Batteriet i tilluften används i vinter fallet för att tillföra värme både från frånluften och VP-kresten samt i sommarfallet för att tillföra kyla från KB-kretsen.
De traditionella värme- och kylbatterierna utgår eftersom värmen och kylan tillförs via plattväxlare i shuntgruppens tilluftkrets.

Shuntopac ECO

Shuntopac 20-200 ECO är en kombinerad shuntgrupp för användning i värmeåtervinningssystem typ Fläkt Woods Econet.

© Copyright 2011 TTM Energiprodukter AB i samarbete med Vibra