• Utbildning i vätskebehandling

Värmeåtervinning

Shuntopac 20-50 VÅ

Shuntgrupp i kompaktutförande för värmeåtervinningssystem.

Shuntopac U 20-50 VÅ

Shuntopac U 20-50 VÅ, shuntgrupp i dimensioner DN 20 till DN 50 för värmeåtervinningssystem. Anslutning av primär och sekundär sida rakt ovanifrån.

Shuntopac 65-100 VÅ

Shuntgrupp i kompaktutförande för värmeåtervinningssystem.

Shuntopac 125-200 VÅ

Shuntgrupp i kompaktutförande för värmeåtervinningssystem.

© Copyright 2011 TTM Energiprodukter AB i samarbete med Vibra