• Utbildning i vätskebehandling

Vi skapar rätt förbindelse i värme- och kylsystem

TTM Energiprodukter har 40 års erfarenhet av utveckling och marknadsföring av kvalificerade produkter för värme- och kylsystem. Den största produktgruppen är prefabricerade shuntgrupper, som marknadsförs under varumärket SHUNTOPAC. I produktprogrammet ingår också TTM NoXygen®, en helautomatisk utrustning som effektivt håller systemen fria från syre och andra aggressiva gaser.
Vi bedriver en kontinuerlig teknik- och produktutveckling med målsättning att förse marknaden med energibesparande lösningar som uppfyller högt ställda kvalitets- och miljökrav. Genom kompetent teknisk support och nära samarbete med konsulter och projektörer kan vi alltid tillhandahålla anpassade koncept för kundspecifika applikationer.
Vi har en rikstäckande försäljningsorganisation med huvudkontor i Kalmar.

© Copyright 2011 TTM Energiprodukter AB i samarbete med Vibra